Menu
Obec Bílá Voda
Bílá Vodaokr. Jeseník

Archiv

Přesně na Vánoce dne 24. prosince 2013 naši kluci prováděli v obci technickou pomoc - odklízení spadeného stromu přes cestu (u Jednoty, naproti Kunců). 

Téměř poslední a zároveň slavnostní akcí byla dne 5. prosince 2013 výroční valná hromada SDH Bílá Voda v sále hasičské zbrojnice.

vý1vý2vý3vý4vý5vý6vý 7vý8vý9vý10vý11vý12vý13vý14vý15vý16

Další z atraktivních školení - tentokrát slaňování, dýchací techniky a zdravovědy proběhlo v HZS Jeseník dne 23. listopadu 2013.

slaňování 1slaňování 2

Dne 13. listopadu 2013 proběhlo školení nosičů dýchací techniky v Jeseníku, kterého se zúčastnili 4 naši hasiči. 

ndt 1ndt 2

Dne 24. října 2013 proběhla návštěva THT Polička. 

tht 1t 2t 3tht 4

Další z námětových cvičení s OSP Zloty Stok proběhlo v Bílé Vodě dne 19. října 2013.

námět 1námět 2

Nezapomněli jsme se věnovat ani výchovně - preventivní činnosti a v říjnu 2013 jsme pozvali na exkurzi děti z Výchovného ústavu Žulová. 

e 1e e3e4e5e6

Dne 28. září 2013 jsme se opět rádi zúčastnili nevšední soutěže Hasičské návraty v Uhelné, kde se klukům podařilo vybojovat 1. místo!

návraty 1návrazy 2návrazy 3návraty 4návraty 5návraty 6návraty 7návraty 8návraty 9návraty 10návraty 11ávraty 12

Dne 13. září 2014 proběhlo námětové cvičení s OSP Zloty Stok ve Skalisku zaměřené na zdravovědu a vyprošťování osob.

skalisko 1skalisko 2kalisko 3skalisko 4kalisko 5alisko 6

PS Bělá pod Pradědem dne 20. července 2013 - 2. místo.

bělá 1bělá 2

PS Vlčice dne 29. června 2013 - 5. místo.

Vlčice 1

Účast na soutěži Nejtvrdší hasič přežije dne 22. června 2013 v Zombkowicach Slaskiech - 4. místo v družstvech.

nej 1nej 2nej 3nej 4ej 5nej 7nej 8nej 9nej 10nej 11nej 12nej 6

Testování hadic z roku 1965 dne 18. června 2013.

test 1test 2est 3est 4

Mezi nejvýznamnější akce v celém roce u nás bezespotu patří Memorial Josefa Zapletala, který se konal dne 15. června 2013 na místním hřišti.  Naši kluci obsadili 3. místo. A kromě toho to byla jedna z nejlepších akcí v obci vůbec - soutěž, kácení májky, setkání rodáků a taneční zábava!

memorial 1memorial 2memorial 3memorial 4morial 5memorial 6memorial 7emorial 8memorial 9emorial 10emorial 11memorial 12memorial 13memorial 14memorial 15memorial 16memorial 17memorial 19memorial 20memorial 21memorial 22orial 23memorial 24emorial 25memorial 26memorial 27Memorial 28memorial 29emorial 30memorial 32

Dne 9. června 2013 naši členové JSDH pomáhali odčerpávat vodu ze sklepa domu č. 69 po dešti.

čerpání 1čerpání 2

V květnu jsme společně oslavili také dvoje kulatiny :-) Mariana Podsedníka a Miloše Michálky st. Všechno nejlepší!!!

jubilanti 1jubilanti 2jubilanti 3jubilanti 4jubilanti 5jubilanti 6 

Letos to naši švarní chlapi stihli v předstihu: májku na místním hřišti postavili dne 30. dubna 2013.  

májka 1ájka 2májka 3májka 4

Údržba musí být: dne 14. května mlaďoši natřeli dveře hasičárny

dveře 1dveře 2

Mezi naše každoroční aktivity patří rovněž čištění a zavodňování protipožární nádrže u Psychiatrické léčebny v Bílé Vodě - letos to proběhlo ve dnech 24. dubna 2013 a 26. dubna 2013. 

nádrž 1nádrž 2nádrž 3nádrž 4

Dne 20. dubna 2013 se konalo 1. kolo PS Uhelná, kde jsme obsadili 5. místo.

Uhelná

V 16.00 hod. odpoledne jsme dne 12. března 2013 hasili požár komínu domu č. 68  v Bílé Vodě.

požár komínu 1požár komínu 2požár komínu 3požár komínu 4požár komínu 5požár komínu 6 

Dne 18. února 2013 se dožila významného jubilea 90-ti let naše nejstarší hasička paní Ludmila Šínová. S gratulací se proto dne 22. února  vydala delegace z řad našich členů a předala paní Šínové za celý sbor SDH Bílá Voda dárkový balíček. Blahopřejeme! 

šínová     šínová1

šínová2   šínová3

Zima - nezima, ucpané kanály se nikoho na nic neptají. Takže v lednu to byly hned dva -           2. ledna 2013 a 24. ledna 2013.

ucpaný kanál 1ucpaný kanál 2

Poslední významnou akcí našeho sboru v letošním roce byla výroční valná hromada, která se konala v pátek 16. listopadu 2012. Jelikož byl celý program dobře připraven a jednotlivé dílčí zprávy členy SDH plynule přednášeny, proběhla VVH hladce, bez komplikací a v přátelském duchu, jak to již u nás bývá zvykem. Potěšující bylo, že kromě zástupců okolních sborů a našeho odborného garanta, pozvání tentokrát přijal také spřátelený sbor OSP Zloty Stok, který našinci věnovat obrovského plyšového maskota na památku. K dobré náladě přispívalo i chutné občerstvení, o které se již tradičně postaral náš pokladník Petr Jahoda. Poděkování patří ale i dalším chlapům, kteří kmitali v kuchyni, obsluhovali, umývali nádobí a uklízeli.

vvh01    vvh02

vvh03    vvh04

vvh05    vvh06

vvh07    vvh08

vvh09    vvh1

vvh2    vvh3

vvh4    vvh6

vvh7    vvh8

vvh9    vvh10

vvh11    vvh12

vvh13    vvh14

Stejně jako loni, tak i letos jsme uspořádali v rámci výchovně - preventivních činností exkurzi pro chlapce z Výchovného ústavu Žulová, kteří se k nám přijeli podívat v úterý 16. 10.2012. Ačkoliv se nezbední hoši z "pasťáku" zprvu netvářili kvůli deštivému počasí příliš nadšeně, tak nakonec málem ještě běželi na autobus zpět. Bylo vidět, že je výklad a praktické ukázky velitele SDH Romama Michálky a aktivního člena SDH Jiřího Mamiňáka zaujaly. Kromě podrobné prohlídky Tatry a jejího vybavení došlo také na práci s proudnicemi, projížďka, doplnění vody do cisterny, běh s dýchacím přístrojem a prohlídku hasičské zbrojnice. 

exkurze    exkurze1

exkurze2    exkurze3

exkurze4    exkurze5

exkurze6    exkurze7

exkurze8    exkurze9

exkurze10    exkurze11

exkurze12    exkurze13

exkurze14    exkurze15

Ve středu 10. 10. 2012 spojili naši hasiči příjemné s užitečným a v brzkých ranních hodinách vyrazili s Tatrovkou na garanční kontrolu do Kopřivnice, kde zároveň navštívili a důkladně si prohléhli Technické muzeum. Z vyprávění zážitků se určitě jednalo o jednu z nejlepších a nejveselejších společných akcí tohoto roku. :-)

 Kopřivnice    Kopřivnice1

 Kopřivnice2    Kopřivnice3

 Kopřivnice4    Kopřivnice5

 Kopřivnice6    Kopřivnice7

 Kopřivnice8    Kopřivnice9

 Kopřivnice10    Kopřivnice11

Novinka! SDH Bílá Voda má založen i svůj facebook - zde: http://www.facebook.com/pages/Hasi%C4%8Di-SDH-B%C3%ADl%C3%A1-Voda/392095220862152, o což se postaral náš velitel Roman Michálka :-)  

pátek 21. 9. 2012 byli bílovodští hasiči pozváni kolegy z OSP Zloty Stok k nácviku společného zásahu pro případ hoření lesního porostu. Na společnou akci s Romanem, Michalem a Jirkou vyjel i Honza Krčmář, který je náš třetí řidič Tatrovky. Nutno podotknout, že se nám s polskými hasiči podařilo navázat dobrou spolupráci a především přátelské vztahy, za což jsme samozřejmě rádi.

osp    OSP1

osp2    osp3

OSP4    osp5

osp6    osp8

Ve čtvrtek 20. 9. 2012 k nám opět zavítal odborný garant pan Ladislav Kolomazník, aby tentokrát provedl s naším sborem odborný výcvik v následujících oblastech: 1) prodlužování a zkracování útočných proudů, výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů a 2) výcvik s čtyřdílným nastavovacím žebříkem. A jak to našim chlapům šlo? To posuďte z následujících fotografií :-)

žebřík    žebřík1

žebřík2    žebřík3

žebřík4    školení6

školení7    školení8

školení9    školení10

Dne 10. srpna 2012 členové SDH Bílá Voda v odpoledních hodinách likvidovali spadený stom, jehož část se zlomila a spadla nedaleko vchodu místního kostela.  

strom   strom1

strom2    strom3

strom4    strom5

strom6    strom7

strom8    strom9

Na sobotu 21. 7. 2012 si náš sbor připravil ve spolupráci s polskými kolegy z OSP Zloty Stok ukázku techniky a společného zásahu. Tomu však předcházelo dopoledne školení na dýchací techniku ve středisku OSP Zloty Stok, následoval přejezd do Javorníku (zde si všichni dýchací přístroje prakticky vyzkoušeli v polygonu SDH Javorník) a celá akce byla završena v obci Bílá Voda, kde naši i polští dobrovolní hasiči cvičně hasili seník v místním kolchozu. Houkající sirény přilákaly řadu diváků a také projíždějící turisté se zájmem sledovali cvičné manévry. Během společného posezení u guláše v místní hospodě si všichni zúčastnění pochvalovali průběh celého dne, vyměňovali zkušenosti a sdělovali zážitky, což přispělo k prátelské atmosféře a příslibu další spolupráce. Poděkování patří také panu M. Šmerdovi a paní E. Foltýnové za přípravu občerstevní.

poláci1    poláci2

poláci3    poláci4

poláci5    poláci6

poláci7    poláci8

poláci9    poláci 10

poláci11    poláci12

poláci13    poláci14

poláci15    poláci16

poláci17    poláci 18

poláci 19    poláci 20

poláci 21    poláci22

poláci23    poláci24

 poláci 25    poláci26

 poláci27    poláci28

 poláci29    poláci30

 poláci31    poláci32

  poláci33    poláci34

  poláci35    poláci36

  poláci37    poláci38

  poláci39    poláci40

  poláci41    poláci42

  poláci43    poláci44

  poláci46    poláci47

  poláci48    poláci49

  poláci51   poláci56        

V sobotu 30. 6. 2012 byli naši chlapi na soutěži v požárním sportu "Memorial Boleslava Staňka" ve Vlčicích. Po úmorném dni v tropických vedrech jim patřilo sice poslední místo, ale na náladě to jako vždy nebylo znát. Vlastně jsme tvořili určitou raritu - naše soutěžní družstvo bylo sestaveno z nejstarších (ehm - nejvyzrálejších) členů ze všech :-D, zájem zaběhat si s námi projevil i jeden člen z SDH Bílý Potok (protože se jejich družstvo na soutěž nesešlo) a na pomoc našim přispěchali i kluci - hoňáci z SDH Vlčice. Za to od nás patří mladým dík! 

vlčice1    vlčice2

vlčice3    vlčice4

vlčice5    vlčice6

vlčice7    vlčice8

vlčice9    vlčice11

vlčice12    vlčice13

vlčice14    vlčice15

Ve čtvrtek 28. 6. 2012 proběhlo školení na polygonu v Javorníku, které se odehrávalo opět pod vedením našeho odborného garanta z HZS Jeseník pana Ladislava Kolomazníka. Na školení byli kromě našeho SDH Bílá Voda přizváni i polští kolegové hasiči z OSP Zloty Stok. Všichni tak měli možnost vyzkoušet si "záchranu osob - pohyb v neznámém prostředí", přičemž se toto téma skládalo jednak z průzkumu a jednak ze samotného postupu při záchraně osob. Z reakcí našich i polských hasičů bylo znát, že pro ně nebylo nic jednoduchého pohybovat se v neznámých prostorách při špatné viditelnosti, ale všem se školení v Javorníku velmi líbilo, bylo pro ně přínosné a plánují jeho opakování opět co nejdříve. 

polygon1   polygon2

polygon3   polygon4

V sobotu2. 6. 2012 se konala již tradiční pohárová soutěž v požárním sportu „Memorial Josefa Zapletala“, kterou pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Bílé Vodě na místním hřišti.  Ačkoliv počasí vypadalo zpočátku nevalně a vítr trhal zapisovatelkám lejstra od rukou, dostavilo se na hřiště postupně deset hasičských družstev. I v jejich složení čekalo přítomné diváky milé překvapení, a to proto, že se zde na start po mnoha letech postavilo také družstvo žen, konkrétně z Vlčic. Také z nedalekého Polska zavítaly dva týmy OSP Makolno a OSP Zloty Stok. Z místních i přespolních se již tradičně dostavila družstva dobrovolných hasičů z Bílého Potoku, Vlčic, Skorošic, Širokého Brodu, Staré Červené Vody a na poslední chvilku přichvátali také z Jeseníku. Již po prvním kole bylo poznat, kdo patří mezi jasné favority a první pozice si vybojovali tito: 1. SDH Široký Brod, 2. SDH Bílý Potok, 3. SDH Vlčice – muži. V druhém kole, kde se soutěžilo o věcné dary od sponzorů Holba a Unita, se výkony vítězů v podstatě potvrdily. Aby si však pěkné zážitky odváželi domů všichni soutěžící i návštěvníci, připravil si pořádající SDH Bílá Voda veselé překvapení ve formě kulturní vložky. Na místním greenu vystoupila „Tlupa nezávislých tanečníků ze Skorošic“, která sklidila bouřlivý potlesk diváků. Celý sobotní den byl završen točením kola štěstí a kácením máje, na které již někteří návštěvníci netrpělivě čekali. Díky podpoře Olomouckého kraje, Obce Bílá Voda, Unity, Zetosu a Holby a snaze pořádajícího SDH Bílá Voda se z běžné „pohárovky“ stala poměrně příjemná a zajímavá společenská akce.

memorial   memorial1

 memorial3   memorial2

memorial4    memorial5

útok    auta

útok2    útok3

lidi    nástup

nástup2    starostka s družstvy já

starostka a druž já2    starostka se starostoujá a ceny Marian

memorial6   memorial7

memorial8   memorial9

memorial10   memorial11

memorial12   memorial13

V pátek 1. 6. 2012 k nám zavítal odborný garant z HZS Jeseník pan Ladislav Kolomazník, aby členy výjezdové jednotky proškolil v následujících oblastech: 1. přívodní vedení savicemi, 2. dopravní vedení s rozdělovačem a útočné prudy. Ačkoliv většina přítomných očekávala příjemné posezení v hasičské zbrojnici, skutečnost se lišila - za silného deště a nepřízně počasí vyrazili chlapi s Tatrovkou ven a pod pokyny své starostky SDH (trošku mrznoucí pod deštníkem, ale vytrvale čtoucí povely) si plnili povinné školení. Akční průběh školení se nakonec všem líbil a těší se s naším garantem na další!

 školení    školení 1

školení 2    školení 3

školení 4    školení 5

Pod heslem "Proč bychom se stresovali, když si můžeme počkat na svátek práce?" vyrazilo "zdravé jádro" SDH Bílá Voda v úterý 1. 5. 2012 na místní hřiště, aby tam chlapi postavili májku. A jak řekli, tak bylo - stromek si dotáhli ztepilý, pod letmým dohledem své starostky SDH ho opentlili, s ozdobou špice trochu zaexperimentovali a s vypětím posledních sil májku vztyčili. Odměnou za úmorné snažení jim bylo od starostky Sasky vyslovení pochvaly před nastartovanou Tatrou :-) , malé občerstvení ve formě vitamínu "Š" (Šeráček) a pěkně opálené svaly od pasu nahoru... Místní i přespolní se díky těmto chlapům mohou již nyní těšit na sobotu 2. 6. 2012, kdy se bude pořádat tradiční soutěž v PS "Pohár Josefa Zapletala" a kácení máje.

 májka   májka2

májka3   májka4

májka5   májka6

májka7   májka8

májka9   májka10

májka11   májka12

Sobota 21. 4. 2012 patřila 1. kolu PS základní - okrsku č. 4, které se konalo na hřišti v Bílé Vodě. Za pěkného slunečného počasí a přátelské atmosféry se na start postavilo 5 družstev (Bílá Voda, Bílý Potok, Javorník, Uhelná, Vlčice). Po třech disciplínách (běh na 100m, štafeta 4 x 100m a požární útok) si první místo odvezli kluci z Bílého Potoka. Blahopřejeme! Celkové pořadí bylo následující: 1. SDH Bílý Potok, 2. SDH Vlčice, 3. SDH Uhelná, 4. SDH Javorník, 5. SDH Bílá Voda.  

okrsek   okrsek1

okrsek 2   okrsek 3

okrsek  5   okrsek 6

okrsek 7   okrsek 8

okrsek 9   okrsek 10

okrsek 11   okrsek 12

okrsek 13   okrsek 14

okrsek 15   okrsek 16

okrsek 17   okrsek 18  

Dne 12. 4. 2012 proběhl již druhý odvoz starých použitých elektrospotřebičů, které shromažďujeme na označeném svozovém místě v Bílé Vodě u pana Romana Michálky. Tomuto předcházel svoz, který provedli naši hasiči v Bílé Vodě i okolních obcích (Horní Hoštice, Bílý Potok) a který byl předem avizován. Kontakt s firmou Elektrowin, která tento sběr organizuje, jsme navázali již v loňském roce a spolupráce se nám osvědčila. Také reakce občanů, kteří se potřebují starých elektrospotřbičů zbavit, jsou vesměs kladné. 

svoz   svoz 2

V pátek 16. 3. 2012 prožila výjezdová jednotka SDH Bílá Voda jeden z nejrušnějších dnů - naši chlapi totiž s malými přestávkami likvidovali do večerních hodin tři požáry! První z nich vypukl krátce před půl pátou odpoledne na louce za paneláky v Bílé Vodě. Příčina požáru zatím není známá, ale PČR, která se na místo rovněž dostavila, prošetřovala možnost neúmyslného založení požáru dětmi, které zkoušely kouřit cigarety...

 pátek1  pátek2

pátek3   pátek4

pátek5   pátek6

pátek7   pátek8

pátek9   pátek99

 ...neuběhlo ani dvě a půl hodiny a Tatrovka vyrážela do akce znovu - tentokrát kousek za vesnici, ale na "staré známé místo" - hořel znovu travní porost za Kameničkou "U Lípy". Zde se dostavili i chlapi z SDH Javorník. 

pátek11   p12

p3   p5

Když už jsme si mysleli, že máme pro dnešek "hotovo" a chlapi se po doplnění vody převlékli a pomalu rozcházeli domů, rozezněl se zvuk sirény potřetí...To ale naše hasiče volali na pomoc kolegové z polské Kamenice, kde se jim nevyplatilo vypalování trávy, která se vzňala na okraji vesnice.

po3   PO6

Ačkoliv považujeme tyto výjezdy k hoření travních porostů za nákladné a někdy jako zbytečné (v případě, když přijede více sborů), je vidět, že výjezdní jednotka SDH Bílá Voda je připravená, sehraná a opakovaně akceschopná :-)

V sobotu 10. 3. 2012 houkala siréna znovu a opět se vyjíždělo k hořícímu travnímu porostu - tentokrát to bylo "U Lípy" (mezi Kameničkou a Horními Hošticemi). V souvislosti s podobnými opakovanými výjezdy bychom rádi připomenuli, že plošné vypalování porostu je celoročně zakázáno. Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu za přestupek na úseku požární ochrany tomu, kdo vypaluje porosty, a to do výše 25 tisíc korun pro fyzické osoby, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám pokutu až do výše 500 tisíc korun.  

  lípa   lípa 1

 lípa 2    lípa 3

lípa 4     lípa 5

Ve středu 7. 3. 2012 vyjeli naši kluci ve večerních hodinách k požáru travního porostu, který byl nahlášen v Bílé Vodě - Kamenička. Zasahovaly čtyři sbory - SDH Bílá Voda, SDH Javorník a dva sbory z Polska. Je vidět, že někteří "paliči trávy" nedomýšlejí důsledky svého konání. Možná by je vyškolila tučná pokutička nebo zaplacení nákladů na výjezd všech přítomných jednotek SDH.

Kamenička    Kamenička 2

Kamenička 3    Kamenička 4

V sobotu 3. 3. 2012 se v Mikulovicích konalo Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů Okresu Jeseník, kterého se za náš sbor zúčastnili starostka SDH a velitel SDH. Kromě běžného programu a bodů se v rámci diskuze řešila mimo jiné nutnost dbát na zásady bezpečnosti při soutěžích v požárním sboru či potřeba dodržování stejnokrojového předpisu. 

Mikulovice    Mikulovice 1

Rok 2011 jsme zhodnotili na Výroční valné hromadě, která se konala 25. 11. 2011 na hasičské zbrojnici.

 výročka  výročka 2

výročka 3  výročka 4

V době, kdy si náš sbor užíval relativního "poklidu", jsme se rozhodli uspořádat exkurzi pro chlapce z Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny Žulová. Hoši přijeli dne 11. 10. 2011.

 pasťák  pasťák 1

pasťák 2  pasťák 3

Ojedinělou a svým způsobem unikátní akcí v našem regionu akcí byly bezesporu i Hasičské návraty, které se konaly poprvé dne 23. 7. 2011 v Uhelné. Přestože byl průběh celé akce poznamenám ještě určitým "dolaďováním" pravidel, podala jednotlivá družstva maximální výkony jak v pořadovém cvičení, tak při samotném požárním útoku, který probíhal "postaru". To zřejmě vyhovovalo našim borcům, kteří opět po delší době vybojovali 1. místo

navraty  návraty1

návraty2  návraty3

návraty4  návraty5

     návraty6          návraty7

     návraty8          návraty9

 návraty10  návraty11

návraty12  návraty13

       návraty14       návraty15

 V sobotu 25. 6. 2011 naši kluci zabezpečovali požární dozor na 3. ročníku Javornických sprintů. I když bylo počasí pod psa, závod automobilů i motorek proběhl a kromě jedné jízdy motorkáře z Bílého Potoka, která skončila pár metrů od startu pádem, nedošlo k žádné mimořádné události.

sprinty 1sprinty 2

A aby toho nebylo málo, ještě téhož večera (25. 6. 2011) se družstvo SDH Bílá Voda zúčastnilo "Noční soutěže v PS - Memorialu R. Blably a o pohár starostky města Javorník". Účast byla hojná a naši kluci vybojovali krásné 4. a 6. místo.

noční 1noční 3noční 2noční 4

Dne 7. 6. 2011 oslavil velitel našeho sboru Roman Michálka pěkné půlkulaté životní jubileum, ke kterému jsme mu přišli poblahopřát samozřejmě do hasičské zbrojnice, kde tráví většinu svého volného času. Tímto bychom Romanovi také rádi poděkovali za jeho mnohaletou práci v SDH Bílá Voda! 

 oslava oslava1

     V roce 2011 SDH Bílá Voda oslavil 125. výročí od svého založení. Při té příležitosti se dne 4. 6. 2011 konala již tradiční soutěž "Memorial Josefa Zapletala" spojená s oslavami, které byly finančně podpořeny Obcí Bílá Voda, Olomouckým krajem a firmou Dendro Group, s. r. o.

    Program celého dne byl zahájem uctěním památky J. Zapletala na místním hřbitově, následovalo slavnostní vysvěcení nového praporu SDH Bílá Voda na hřišti, během kterého předali statutární zástupci sousedního Zloteho Stoku místním hasičům pamětní plaketu. Poté již odstartovala dvoukolová soutěž v PS. Překvapením byla hojná účast družstev jak z okolí, tak  z Polska - ke startu se přihlásilo 10 družstev. Pro diváky byla po celé odpoledne připravena také prohlídka chemického kontejneru, který přijeli představit profíci z HZS Jeseník. Na závěr proběhlo vtipné kácení máje v podání dvou bílovodských hasičů, dopilo se poslední pivo a všichni se v poklidu odebrali domů. :-) 

memorial 1memorial 2

křest  křest 1

křest 2  křest 3

křest 4  křest 5

křest 6  nástěnka

memorial 3memorial 4

 memorial 5memorial 6

 memorial 7   memorial 8 memorial 10

 memorial 11 memorial 12

 memorial 13 starostka

Historie

zbrojnice

historie SDH

historie SDH 1

Obec

Interaktivní mapa

mapa

Odkazy

Aplikace Google Playhttps://unita.charita.cz/wp-content/uploads/logo-unita-bila-e1616433714400.png2

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 14. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 16 °C
pondělí 15. 7. oblačno 29/18 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C
středa 17. 7. jasno 27/16 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Obec Bílá Voda