Menu
Obec Bílá Voda
Bílá Vodaokr. Jeseník

OPPS ČR-PL + Fond mikroprojektů

https://www.euro-glacensis.cz/files/2016_interreg_v-a/cz-pl-efrr-vektor.jpg

„Přeshraničních mezigeneračních setkání v Bardu“

Místo setkání (16.44 kB)

Místo setkání (17.61 kB)

Místo setkání - konec projektu (17.62 kB)

plakát 13425678

 

logo programu

Mikroprojekt města Zloty Stok

"Skarby Wolnego Miasta Górniczego Złoty Stok"

Komiksové příběhy Pověsti o městě Zloty Stok (9.8 MB)

 

 

Turistická stezka Marianny Oranžské stezkou rozvoje obcí na polsko-českém pohraničí“

 • registrační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836
 • informace o projektu:

Vedoucí partner: Gmina Kamieniec Ząbkowicki 

Projektoví partneři: Gmina Złoty Stok, Obec Bílá Voda

Anotace projektu: Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření společné a vzájemně se doplňující turistické nabídky třech obcí na pl-cz pohraničí, a to na základě zdrojů přeshraniční turistické oblasti na stávající Turistické stezce Marianny Oranžské. Přestože obce mají vlastní zdroje, turistický potenciál této oblasti není využíván. Je to ovlivněno tím, že neexistují komplexní produkty, zajišťující zaplnění času turistů po celý den. Spolupráce bude mít za následek zvýšení cestovního ruchu, a dále rozvoj obcí.

 • Období realizace: 03/2019 – 03/2022
 • Celkové výdaje  projektu  2 430 540,83 €
 • Celkové výdaje Bílé Vody    526 474,25€

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PL

https://www.euro-glacensis.cz/files/2016_interreg_v-a/cz-pl-efrr-vektor.jpg

„Cyklotrasa Marianny Oranžské“:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001317

„Cyklotrasa Marianny Oranžské“:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001317, byl původně plánován, že bude navazovat na podobnou akci realizovanou Kamiencem Zabkowickym. Jehož cílem bylo propojení obce Bílá Voda a gminy Kamieniec Ząbkowicki, historicky významných sídel Marianny Oranžské, prostřednictvím vyznačení cyklotrasy na stávajících komunikacích, pořízením mobiliáře a stavba přístřešku pro cyklisty v Bílé Vodě.

Jedna věc jsou plány a druhá je realita. Polská část projektu neprošla a proto na  bělovodské části došlo k odstoupení od značení trasy a „pouze“ se postavil přístřešek a zakoupil mobiliář k němu.

Přístřešek je umístěn u hasičské nádrže kousek od Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské. Zde začíná a nebo také končí červeně značená turistická trasa po hřebenech Rychlebských hor. Cyklisté nebo turisté, zde mohou začít či ukončit svou cestu po objevování krás Rychlebských hor. V přístřešku mohou přespat a díky ocelovému ohništi se dá i  rozdělat oheň.

 • celkové náklady - 6 038€

přístřešek  přístřešek


„Obec Bílá Voda“

 • „"Společná minulost - společnou budoucnosti "
 • „Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością”“
 • registrační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000942

Společný projekt s městem Zloty Stok. Restaurování poškozených historických památek - mauzolea Guttlerů se zpřístupněním vnitřní části pro návštěvníky, hrobky rytíře Ludvíka d'Amby na hřbitově v Bílé Vodě, umístění informačních tabulí, tiskem informačních a propagačních letáků o turistických zajímavostech česko-polského příhraničí.

Obec Bílá Voda provádí opravu  hrobky Ludvíka d'Amby: tří náhrobních desek a kříže, odstraní biologické nánosy a nečistoty, obnoví nápisy na kameni a kříži, přeloží nápisy a instaluje tabuli s českými a polskými texty, obnoví litinové oplocení a upraví okolí hrobky.

celkové náklady na obce jsou 507 383,25 Kč s DPH

Złoty Stok - Bila Voda - promocja pogranicza.

Celem głównym projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Jego realizacja powinna przyczynić się do zwiększenia zainteresowania polsko-czeskim pograniczem, gdyż dzięki działaniom promocyjnym zwiększy się świadomość i wiedza na temat atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.

W ramach projektu zrealizowano:

 1. aplikację do pobrania, z wyznaczonymi trasami (szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, spacerowe, Nordic Walkingowe, konne itp.), wykorzystującą GPS, system iOS/Android. Autorem aplikacji jest Audiotour.pl s.c. Michał Krynicki, Agnieszka Krynicka z Krakowa.

Aplikacja jest dostępna pod adresem:

Dla systemu Android

Dla systemu iOS

https://itunes.apple.com/us/app/z%C5%82oty-stok/id1445324269?l=pl&ls=1&mt=8

Dostępny jest także Audioprzewodnik po Złotym Stoku: ;

 1. mapy papierowe (zrywki) i składane mapy turystycznej z trasami turystycznymi. Mapy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w Punkcie Informacji Turystycznej w Złotym Stoku oraz w Obec Bila Voda;

 2. reklamę gminy na blogach turystycznychoraz na portalach społecznościowych, które prowadził Albin Marciniak z Klubu Podróżników Podziemie z Krakowa;

 3. konferencja podsumowująca projekt odbyła się 17 grudnia 2018 r. w Starej Kruszarni w Złotym Stoku.

hrobka

„Malířské sympozium Bílá Voda“

 • registrační číslo:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001295  
 • Informace o mikroprojektu:

Malířské sympozium mladých začínajících umělců z České a Polské republiky na téma „ Rychlebské hory a Sudetský prostor“

 • Aktivity projektu:

Malířské sympozium

Omalovánky zajímavých míst Bílé Vody a okolí

 • Výdaje projektu: 17 842€
 • Polská část projektu

leták na malířské sympozium 11.11.2018 Malířské dílny 03.09.2018

Nahranici info“

 • registrační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000922
 • informace o mikroprojektu:

Cílem projektu je společný postup Bílé Vody a Zloteho Stoku na zpřístupnění nabídky turistických atraktivit a zvýšení návštěvnosti příhraniční oblasti bývalých Sudet. A to prostřednictvím společných propagačních materiálů a web stránek (Zloty Stok). Vybudování Turistických informačních center a jejich spolupráce. Společný kalendář (Bílá Voda).

 • aktivity  mikroprojektu:

Turistického informačního centra

QR kódy, které návštěvníkům předají informace o dané atraktivitě

dva infokiosky pro návštěvníky

Kalendář na rok 2019

 • Výdaje projektu:  29 155,00€
Přírodně historická stezka po stopách Marianny Oranžské

Společný projekt gminy  Zlotý Stok a obce Bílá Voda. Vedoucím partnerem projektu byla gmina Zloty Stok.

V rámci projektu byla vytvořena naučná stezka, jež mapuje život a dílo Marianny Oranžské v oblasti Bílé Vody a Zlotého Stoku. převážná část stezky vede po katastru obce. Na polské straně byla rekonstruována stará vápenka. Rozpočet projektu byl  71 441€. Podíl obce byl 2 848€. Realizace projektu byla započata v  lednu 2010 a ukončena v září 2010.

Integrovaný záchranný systém v příhraniční oblasti
 • Partneři projektu:

powiat Ząbkowicki 383 586 € celkové náklady dotace ve výši 85%

gmina Zloty Stok      31 121 €

obec Bílá Voda       251 050 €

Vedoucím partnerem projektu je powiat Ząbkowicki, který pořídil speciální hasičské vozidlo s hydraulickým výložníkem, dvě soupravy pro radiovou komunikaci a organizoval školení jednotek hasičů.

Zloty Stok provedl rekonstrukci hasičské zbrojnice a školícího centra, kde probíhaly školení v rámci projektu.

Bílá Voda zakoupila CAS 20 - T815 4X4,2, přenosnou motorovou stříkačku a dvě soupravy pro radiovou komunikaci.

Dodávku vozidla zabezpečila firma THT s.r.o. Polička  v celkové ceně 249.317,65 €.

Na tento projekt jsem také získali dotaci ve výši 1 000 000,-Kč z Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Cílem projektu je efektivní součinnost jednotek požární ochrany v příhraničním území v situacích vzniku přírodního nebezpečí, ekologických katastrof spojených s přírodními živly (povodněmi, vichřicemi a požáry) a jiných krizových situacích v tom specifických, vznikajících v dopravě na horách.

Modernizace vybavení jednotek požární ochrany působících v příhraničním území 

Přeshraniční stezka princezny Marianny Oranžské - 2. etapa (značení a propagace stezky)

Stezka Marianny Oranžské exponující objekty a pamětihodnosti spojené s životem a působením nizozemské princezny na území  Slezska, rozděleného mezi Habsburskou monarchii a  Prusko, má ambici stát se  přeshraničním turistickým produktem významně rozšiřujícím turistickou nabídku česko-polského pohraničí.

Vedoucím partnerem projektu je powiat Ząbkowicki

Partneři projektu:

 • Obec Bílá Voda

 • Město Javorník

 • Město Staré Město

 • Gmina Bystrzyca Kłodzka

 • Gmina Kamieniec Ząbkowicki

 • Gmina Lądek Zdrój

 • Gmina Międzylesie

 • Gmina Stronie Śląskie

 • Gmina Złoty Stok

 • Gmina Kłodzko

Rozpčet projektu  74 894,57 € dotace až 85% + 5% ze státního rozpočtu.

 logo

 

Přeshraniční stezka princezny Marianny Oranžské - 2. etapa (značení a propagace stezky)
 • Sport nás spojuje

Společný projekt Zlotého Stoku a Bílé Vody. Cílem projektu bylo vybudování dvou sportovních hřišť, která slouží pro občany a návštěvníky obou sídel a také ke společným sportovním kláním.
Celkové náklady projektu byly 33 269 € výše dotace až 85%

 • Na stezkách bez hranic

Společný projekt obcí Jesenicka. Informační cedule, mapy a další materiály o turistických trasách a cyklostezkách po obou stranách hranice.

 • Celkové náklady obce 150 000,- Kč dotace až 85%

Obec

Interaktivní mapa

mapa

Odkazy

2https://unita.charita.cz/wp-content/uploads/logo-unita-bila-e1616433714400.png

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 27. 9. 2023
zataženo 24 °C 15 °C
čtvrtek 28. 9. zataženo 22/15 °C
pátek 29. 9. slabý déšť 20/14 °C
sobota 30. 9. zataženo 20/14 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Obec Bílá Voda