#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-PL

https://www.euro-glacensis.cz/files/2016_interreg_v-a/cz-pl-efrr-vektor.jpg

„Cyklotrasa Marianny Oranžské“:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001317

„Cyklotrasa Marianny Oranžské“:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001317, byl původně plánován, že bude navazovat na podobnou akci realizovanou Kamiencem Zabkowickym. Jehož cílem bylo propojení obce Bílá Voda a gminy Kamieniec Ząbkowicki, historicky významných sídel Marianny Oranžské, prostřednictvím vyznačení cyklotrasy na stávajících komunikacích, pořízením mobiliáře a stavba přístřešku pro cyklisty v Bílé Vodě.

Jedna věc jsou plány a druhá je realita. Polská část projektu neprošla a proto na  bělovodské části došlo k odstoupení od značení trasy a „pouze“ se postavil přístřešek a zakoupil mobiliář k němu.

Přístřešek je umístěn u hasičské nádrže kousek od Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské. Zde začíná a nebo také končí červeně značená turistická trasa po hřebenech Rychlebských hor. Cyklisté nebo turisté, zde mohou začít či ukončit svou cestu po objevování krás Rychlebských hor. V přístřešku mohou přespat a díky ocelovému ohništi se dá i  rozdělat oheň.

celkové náklady - 6 038€

přístřešek přístřešek

 

„Obec Bílá Voda“

"Společná minulost - společnou budoucnosti "

„Wspólna przeszłość – wspólną przyszłością”“

registrační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000942

Společný projekt s městem Zloty Stok. Restaurování poškozených historických památek - mauzolea Guttlerů se zpřístupněním vnitřní části pro návštěvníky, hrobky rytíře Ludvíka d'Amby na hřbitově v Bílé Vodě, umístění informačních tabulí, tiskem informačních a propagačních letáků o turistických zajímavostech česko-polského příhraničí.

Obec Bílá Voda provádí opravu  hrobky Ludvíka d'Amby: tří náhrobních desek a kříže, odstraní biologické nánosy a nečistoty, obnoví nápisy na kameni a kříži, přeloží nápisy a instaluje tabuli s českými a polskými texty, obnoví litinové oplocení a upraví okolí hrobky.

celkové náklady na obce jsou 507 383,25 Kč s DPH

       

      Złoty Stok - Bila Voda - promocja pogranicza.

Celem głównym projektu jest zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Jego realizacja powinna przyczynić się do zwiększenia zainteresowania polsko-czeskim pograniczem, gdyż dzięki działaniom promocyjnym zwiększy się świadomość i wiedza na temat atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.

W ramach projektu zrealizowano:

 1. aplikację do pobrania, z wyznaczonymi trasami (szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, spacerowe, Nordic Walkingowe, konne itp.), wykorzystującą GPS, system iOS/Android. Autorem aplikacji jest Audiotour.pl s.c. Michał Krynicki, Agnieszka Krynicka z Krakowa.

Aplikacja jest dostępna pod adresem:

Dla systemu Android

Dla systemu iOS

https://itunes.apple.com/us/app/z%C5%82oty-stok/id1445324269?l=pl&ls=1&mt=8

Dostępny jest także Audioprzewodnik po Złotym Stoku: ;

 1. mapy papierowe (zrywki) i składane mapy turystycznej z trasami turystycznymi. Mapy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w Punkcie Informacji Turystycznej w Złotym Stoku oraz w Obec Bila Voda;
 2. reklamę gminy na blogach turystycznychoraz na portalach społecznościowych, które prowadził Albin Marciniak z Klubu Podróżników Podziemie z Krakowa;
 3. konferencja podsumowująca projekt odbyła się 17 grudnia 2018 r. w Starej Kruszarni w Złotym Stoku.

 

hrobka

Malířské sympozium Bílá Voda

registrační číslo:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001295  

 

Informace o mikroprojektu:

 

Malířské sympozium mladých začínajících umělců z České a Polské republiky na téma „ Rychlebské hory a Sudetský prostor“

Aktivity projektu:

Malířské sympozium

Omalovánky zajímavých míst Bílé Vody a okolí

Výdaje projektu

17 842€

Polská část projektu

leták na malířské sympozium 11.11.2018Malířské dílny 03.09.2018

 

 

Nahranici info

registrační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000922

informace o mikroprojektu:

Cílem projektu je společný postup Bílé Vody a Zloteho Stoku na zpřístupnění nabídky turistických atraktivit a zvýšení návštěvnosti příhraniční oblasti bývalých Sudet. A to prostřednictvím společných propagačních materiálů a web stránek (Zloty Stok). Vybudování Turistických informačních center a jejich spolupráce. Společný kalendář (Bílá Voda).

aktivity  mikroprojektu:

- Turistického informačního centra

- QR kódy, které návštěvníkům předají informace o dané atraktivitě

- dva infokiosky pro návštěvníky

- Kalendář na rok 2019

Výdaje projektu   29 155,00€

 

 

 

Přírodně historická stezka po stopách Marianny Oranžské

Společný projekt gminy  Zlotý Stok a obce Bílá Voda. Vedoucím partnerem projektu byla gmina Zloty Stok.

V rámci projektu byla vytvořena naučná stezka, jež mapuje život a dílo Marianny Oranžské v oblasti Bílé Vody a Zlotého Stoku. převážná část stezky vede po katastru obce. Na polské straně byla rekonstruována stará vápenka. Rozpočet projektu byl  71 441€. Podíl obce byl 2 848€. Realizace projektu byla započata v  lednu 2010 a ukončena v září 2010.

 

 
Integrovaný záchranný systém v příhraniční oblasti
 
Partneři projektu:
powiat Ząbkowicki 383 586 € celkové náklady dotace ve výši 85%
gmina Zloty Stok      31 121 €
obec Bílá Voda       251 050 €
 
Vedoucím partnerem projektu je powiat Ząbkowicki, který pořídil speciální hasičské vozidlo s hydraulickým výložníkem, dvě soupravy pro radiovou komunikaci a organizoval školení jednotek hasičů.
Zloty Stok provedl rekonstrukci hasičské zbrojnice a školícího centra, kde probíhaly školení v rámci projektu.
Bílá Voda zakoupila CAS 20 - T815 4X4,2, přenosnou motorovou stříkačku a dvě soupravy pro radiovou komunikaci.
Dodávku vozidla zabezpečila firma THT s.r.o. Polička  v celkové ceně 249.317,65 €.
Na tento projekt jsem také získali dotaci ve výši 1 000 000,-Kč z Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.
 
Cílem projektu je efektivní součinnost jednotek požární ochrany v příhraničním území v situacích vzniku přírodního nebezpečí, ekologických katastrof spojených s přírodními živly (povodněmi, vichřicemi a požáry) a jiných krizových situacích v tom specifických, vznikajících v dopravě na horách.
Modernizace vybavení jednotek požární ochrany působících v příhraničním území 
 

 

Přeshraniční stezka princezny Marianny Oranžské - 2. etapa (značení a propagace stezky)

Stezka Marianny Oranžské exponující objekty a pamětihodnosti spojené s životem a působením nizozemské princezny na území  Slezska, rozděleného mezi Habsburskou monarchii a  Prusko, má ambici stát se  přeshraničním turistickým produktem významně rozšiřujícím turistickou nabídku česko-polského pohraničí.

Vedoucím partnerem projektu je powiat Ząbkowicki

Partneři projektu:
 • Obec Bílá Voda
 • Město Javorník
 • Město Staré Město
 • Gmina Bystrzyca Kłodzka
 • Gmina Kamieniec Ząbkowicki
 • Gmina Lądek Zdrój
 • Gmina Międzylesie
 • Gmina Stronie Śląskie
 • Gmina Złoty Stok
 • Gmina Kłodzko

Rozpčet projektu  74 894,57 € dotace až 85% + 5% ze státního rozpočtu.

 logo

 
Přeshraniční stezka princezny Marianny Oranžské - 2. etapa (značení a propagace stezky)
 
 
Sport nás spojuje
 
Společný projekt Zlotého Stoku a Bílé Vody. Cílem projektu bylo vybudování dvou sportovních hřišť, která slouží pro občany a návštěvníky obou sídel a také ke společným sportovním kláním.
Celkové náklady projektu byly 33 269 € výše dotace až 85%

 

 

Na stezkách bez hranic

Společný projekt obcí Jesenicka. Informační cedule, mapy a další materiály o turistických trasách a cyklostezkách po obou stranách hranice.

Celkové náklady obce 150 000,- Kč dotace až 85%