#
#
#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR-PL

https://www.euro-glacensis.cz/files/2016_interreg_v-a/cz-pl-efrr-vektor.jpg

 

Malířské sympozium Bílá Voda

registrační číslo:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001295  

 

Informace o mikroprojektu:

 

Malířské sympozium mladých začínajících umělců z České a Polské republiky na téma „ Rychlebské hory a Sudetský prostor“

Aktivity projektu:

Malířské sympozium

Omalovánky zajímavých míst Bílé Vody a okolí

Výdaje projektu

17 842€

 

 

Nahranici info

registrační číslo:  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000922

informace o mikroprojektu:

Cílem projektu je společný postup Bílé Vody a Zloteho Stoku na zpřístupnění nabídky turistických atraktivit a zvýšení návštěvnosti příhraniční oblasti bývalých Sudet. A to prostřednictvím společných propagačních materiálů a web stránek (Zloty Stok). Vybudování Turistických informačních center a jejich spolupráce. Společný kalendář (Bílá Voda).

aktivity  mikroprojektu:

- Turistického informačního centra

- QR kódy, které návštěvníkům předají informace o dané atraktivitě

- dva infokiosky pro návštěvníky

- Kalendář na rok 2019

Výdaje projektu   29 155,00€

 

 

 

Přírodně historická stezka po stopách Marianny Oranžské

Společný projekt gminy  Zlotý Stok a obce Bílá Voda. Vedoucím partnerem projektu byla gmina Zloty Stok.

V rámci projektu byla vytvořena naučná stezka, jež mapuje život a dílo Marianny Oranžské v oblasti Bílé Vody a Zlotého Stoku. převážná část stezky vede po katastru obce. Na polské straně byla rekonstruována stará vápenka. Rozpočet projektu byl  71 441€. Podíl obce byl 2 848€. Realizace projektu byla započata v  lednu 2010 a ukončena v září 2010.

 

 
Integrovaný záchranný systém v příhraniční oblasti
 
Partneři projektu:
powiat Ząbkowicki 383 586 € celkové náklady dotace ve výši 85%
gmina Zloty Stok      31 121 €
obec Bílá Voda       251 050 €
 
Vedoucím partnerem projektu je powiat Ząbkowicki, který pořídil speciální hasičské vozidlo s hydraulickým výložníkem, dvě soupravy pro radiovou komunikaci a organizoval školení jednotek hasičů.
Zloty Stok provedl rekonstrukci hasičské zbrojnice a školícího centra, kde probíhaly školení v rámci projektu.
Bílá Voda zakoupila CAS 20 - T815 4X4,2, přenosnou motorovou stříkačku a dvě soupravy pro radiovou komunikaci.
Dodávku vozidla zabezpečila firma THT s.r.o. Polička  v celkové ceně 249.317,65 €.
Na tento projekt jsem také získali dotaci ve výši 1 000 000,-Kč z Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.
 
Cílem projektu je efektivní součinnost jednotek požární ochrany v příhraničním území v situacích vzniku přírodního nebezpečí, ekologických katastrof spojených s přírodními živly (povodněmi, vichřicemi a požáry) a jiných krizových situacích v tom specifických, vznikajících v dopravě na horách.
Modernizace vybavení jednotek požární ochrany působících v příhraničním území 
 

 

Přeshraniční stezka princezny Marianny Oranžské - 2. etapa (značení a propagace stezky)

Stezka Marianny Oranžské exponující objekty a pamětihodnosti spojené s životem a působením nizozemské princezny na území  Slezska, rozděleného mezi Habsburskou monarchii a  Prusko, má ambici stát se  přeshraničním turistickým produktem významně rozšiřujícím turistickou nabídku česko-polského pohraničí.

Vedoucím partnerem projektu je powiat Ząbkowicki

Partneři projektu:
  • Obec Bílá Voda
  • Město Javorník
  • Město Staré Město
  • Gmina Bystrzyca Kłodzka
  • Gmina Kamieniec Ząbkowicki
  • Gmina Lądek Zdrój
  • Gmina Międzylesie
  • Gmina Stronie Śląskie
  • Gmina Złoty Stok
  • Gmina Kłodzko

Rozpčet projektu  74 894,57 € dotace až 85% + 5% ze státního rozpočtu.

 logo

 
Přeshraniční stezka princezny Marianny Oranžské - 2. etapa (značení a propagace stezky)
 
 
Sport nás spojuje
 
Společný projekt Zlotého Stoku a Bílé Vody. Cílem projektu bylo vybudování dvou sportovních hřišť, která slouží pro občany a návštěvníky obou sídel a také ke společným sportovním kláním.
Celkové náklady projektu byly 33 269 € výše dotace až 85%

 

 

Na stezkách bez hranic

Společný projekt obcí Jesenicka. Informační cedule, mapy a další materiály o turistických trasách a cyklostezkách po obou stranách hranice.

Celkové náklady obce 150 000,- Kč dotace až 85%