#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Schola

Schola v Bílé Vodě

Domovským sídlem  scholy je kůr v kostele  Navštívení P.Marie v Bílé Vodě. Schola se schází pravidelně ve čtvrtek večer a připravuje písně na nedělní mši, která začíná dopoledne v 9.30.Schola účinkuje ve složení vokálním. Repertoár zahrnuje duchovní a liturgické skladby období 15. až 20. století.Prioritní funkcí scholy je hudební doprovod bohoslužeb, a to jak slavností (Hod Boží vánoční, velikonoční a svatodušní, poutní slavnost nebo výroční slavnost posvěcení kostela), tak dalších významných bohoslužeb, nejčastěji spojených s udělováním svátosti křtu, biřmování nebo manželství.