#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Fotogalerie

Farnost Bílá Voda je jedním z nejzajímavějších míst jesenického děkanátu. Od 50. let minulého století v obci internoval komunistický režim stovky řeholních sester z různých řádů a kongregací. Mnohé z nich zde zemřely a odpočívají na místním hřbitově, který se v roce 2000 stal národní kulturní památkou. Koncem 90. let se řeholnice začaly stěhovat do svých původních domů, které jim byly vráceny. Část sester odešla také na Slovensko. Po řeholnicích zbyla v Bílé Vodě pekárna hostií, které se užívají při bohoslužbách. Kompletní výrobu od roku 2001 převzala Diecézní charita ostravsko-opavská.