Menu
Obec Bílá Voda
Bílá Vodaokr. Jeseník

3. ročník 2013

Zveme Vás na Brosmannův festival duchovní hudby v kostele Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě ve dnech 9.6. a 16.6. 2013 vždy v 16 hod. Letošní III. ročník probíhá ve dnech vrcholících oslav 1150. roků příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Je zaměřen zejména na hudbu starých piaristů. Můžeme tak hlouběji proniknout ke kořenům kulturní tradice a historie Bílé Vody.

      V neděli 9. 6. 2013 v 16 hodin Brosmannův festival duchovní hudby zahájí Ensemble Damián.  Soubor  má pohyblivý počet členů podle provozovaných skladeb. V největším obsazení dosahuje velikosti komorního orchestru a komorního sboru. Pro jeho vokalisty je příznačné používání rovného hlasu s přirozenou barvou nezatíženou vibrátem a jinými operními zvyklostmi. Pro interpretaci barokní hudby používá kopií dobových nástrojů. V posledních letech se věnuje scénickému provádění barokních i soudobých kantát, oratorií a oper.  Uměleckým vedoucím je dirigent, vokalista a hráč na smyčcové nástroje,muzilokog Tomáš Hanzlík, který vystudoval hudební výchovu a muzikologii na Universitě Palackého v Olomouci. Vybudoval  Ensemble Damian a založil olomoucký festival Baroko.

 

     Druhý koncert  „Pozastavení a rozjímání“,  z děl autorů 17. a  18 století zazní v podání

sopranistky Martiny Juríkové a jejich  přátel.  Martina Juríková se věnuje především interpretaci barokní a klasicistní hudby, ale také hudbě 20. a 21.století. Je hlasovou poradkyní Koncertního sboru Permoník  z Karviné, který patří mezi výběrové sbory a reprezentuje Českou republiku na hudebních festivalech a mezinárodních sborových soutěžích. Je také sbormistryní velkého smíšeného Sboru přátel zpěvu a učitelkou sólového, komorního a sborového zpěvu na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné. Je rovněž sopranistkou komorního sdružení Ad Libitum a Quadricinia vocale carviniense – Karvinského ženského vokálního kvarteta.

      Alena Kuchar – viola. Studovala na Janáčkově konzervatoři a Ostravské univerzitě. Během studií se stala laureátkou soutěže O cenu Beethovenova Hradce. Nyní je vedoucího skupiny viol Janáčkovy filharmonie Ostrava a violistkou Janáčkova komorního orchestru. 

     Roman Mžik -  housle. Po absolvování konzervatoře v Ostravě pokračoval ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně  – obor housle. Je členem Janáčkovy filharmonie Ostrava ve skupině 1. houslí a Janáčkova komorního orchestru. Vydal dvě sólová CD. V roce 2010 úspěšně dokončil doktorantské studium na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě .

     Lukáš Michel – klavír. Hru na klavír vystudoval na Konzervatoři v Ostravě a poté na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity a posléze dokončil doktorandské studium na vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Od r.2000 se věnuje pedagogické práci na Fakultě umění Ostravské univerzity. Od srpna 2007 je vedoucím katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity a koncertuje sólově. Je vyhledávaným korepetitorem.

      V neděli 16. 6. 2013 od 16 hodin ukončí Brosmannův festival duchovní hudby koncert jazzové zpěvačky Ireny Budweiserové v doprovodu akustické kytary Mirka Linky a kontrabasu Petra Dvorského. Uslyšíme  klasické spirituály a gospely, které vznikaly především jako projev náboženské víry a touhy po svobodě

     Irena Budweiserová vystudovala zpěv na konzervatoři v Praze u profesorky Aleny Pařízkové a profesorky Laďky Kozderkové. Toto studium rozvinulo její přirozený talent a výsledky můžeme slyšet na jejích sólových projektech a koncertech. Během svého studia v roce 1980 nastoupila do skupiny Spirituál kvintet, kde působila do roku 2010.

     Natočila sedm alb. V jejím repertoáru jsou zastoupeny různé hudební žánry, které spojuje její jedinečný hlas a citlivý a erudovaný doprovod její kapely.

     Mirek Linka -absolvent státní konzervatoře v Praze. Kytarista širokého stylového záběru od soudobé vážné hudby (Agon Orchestra) až po funk-jazzové fúze (jeden ze zakládajících členu kapely Work, Shop&More). Hraje ve skupinách Jocose Jazz Eleny Suchankové, Ireny Budweiserové, Vibe Fantasy. Je pravidelným účastníkem letních jazzových dílen ve Frýdlantě. Skládá a aranžuje pro všechny formace.

     Petr Dvorský- jazzový kontrabasistaAbsolvoval Jazzovou Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze a soukromě studoval klasickou hru na kontrabas u profesora Jana Kmenta, profesora Václava Fuky a profesora Jiřího Valenty. Na českou jazzovou scénu vstoupil jako člen debutujícího kvarteta The Four s Karlem Růžičkou jr., Stanislavem Máchou a Jiřím Slavíčkem, které v roce 1990 zvítězilo v mezinárodní soutěži jazzového festivalu v Karlových Varech. V roce 1992 získal s Triem Pavla Wlosoka druhé místo na mezinárodním soutěžním festivalu Jazz Juniors v polském Krakově.

Kéž atmosféra festivalových dní přesáhne mimo zdi  kostela a dolehne ke všem, kteří jsou nakloněni slyšet třeba i drobné souzvuky lidství . LíJah

 

 

III. ročník probíhal ve dnech vrcholících oslav 1150. roků příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje

     Kostel Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě se stal  9. a 16. června  dějištěm  třetího ročníku festivalu duchovní hudby. A protože byl v mnoha směrech výjimečný, budeme na něj  vzpomínat i s trochou nostalgie. Výjimečný byl nejen proto, že jej Olomoucký kraj zařadil mezi "své" projekty a finančně podpořil,  ale i svou skladbou programu. Byl zaměřen zejména na hudbu starých piaristů a tak jsme mohli  hlouběji proniknout ke kořenům kulturní tradice a historie Bílé Vody   Z dotace Olomouckého kraje jsme hradili především honoráře vystupujících umělců.

     Festival byl  zahájen v  sobotu   9. června v 16 hod.     Příznivci zpěvu ocenili vystoupení  Martiny Juríkové a jejich přátel.

     Koncert „Pozastavení a rozjímání“, z děl autorů 17. a 18. století ocenili posluchači Brosmannova festivalu. Skladby od  G.F.  H“andela, J.D. Zelenky a Antonína Brosmanna se nesly krásnou akustikou kostela Navštívení P. Marie.  Za Ave Maria od Giullio Caccini sklidila paní Martina Juríková několikaminutový potlesk ve stoje.      

     V neděli 16. 6. 2013 v 16 hodin pokračoval Brosmannův festival duchovní hudby koncertem jazzové zpěvačky Ireny Budweiserové, v doprovodu akustické kytary Mirka Linky a kontrabasu Petra DvorskéhoZávěrečný den festivalu zazněly klasické spirituály a gospely, které vznikaly především jako projev náboženské víry a touhy po svobodě.

     Projekt, který vznikl a byl podpořen  Olomouckým krajem, chtěl touto ojedinělou kulturní akcí navázat  na kulturní tradice a bohatou hudební historii Bílé Vody. Máme za to, že  i v pohraničí může zaznít krásná a kvalitní hudba v podání významných interpretů.

     A co říci na závěr. Bez finanční podpory Olomouckého kraje, podpory obce BV , SMOJ  a dalších sponzorů by se FDH nemohl konat v takové míře a rozsahu. Pomoc  při realizaci festivalu pomohla místní komunita IKV a  Unita v Bílé Vodě. Proto bych všem výše jmenovaným chtěla za jejich podporu a přízeň ze srdce poděkovat. A nám všem pak jen popřát, aby nám i ročník následující, v pořadí IV., přinesl do našich všedních životů mnoho nevšedních zážitků.

 

 

Pozvánka na koncert.
„Ohlédnutí za Brosmannovým festivalem duchovní hudby“.
Srdečně Vás zveme na koncert souboru Ensemble Damián v neděli 20. 10. 2013 v 16. hodin v kostele Navštívení P. Marie v Bílé Vodě.
Markéta Večeřová - soprán, Anna Jelínková - mezzosoprán, Martin Ptáček – tenor, Pavel Maška - bas, Václav Návrat, Eva Kalová - housle, Tomáš Hanzlík - viola,
Dalibor Pimek - violoncello, Michal Reich - kontrabas, Martin Smutný - pozitiv, Tomáš Hanzlík - spartace a umělecké vedení.
Program:
P. Damasus a S. Hieronymo – Jan Antonín Nepomuk Brosmann (1731 - 1798):
Alma Redemptoris
P. Adalbertus a S. Michaele Archangelo - Jan Vojtěch Pelikán (1643 - 1700):
De Nativitate Domini nostri Jesu Christi
del Sig Adalberto:
De Venerabilo
P. Remigius a S. Erasmo - Antonín Mašát (1692 - 1747):
Litaniae Lauretanae (d moll)
P. Zacharia a S. Elisabeth - Kristián Schubert (1701 - 1780):
Rorate I-II (in C, a)
P. Sebaldus a S. Joanne Baptista - Jan Hausner (1725 - 1793):
Salve Regina I-IV (in G, A, E, a)
P. Silverius a S. Zacharia - Jan Kolenc (1727 - 1793):
Mottetto pro Festo SS. Corporis Christi
P. Carolus a S. Romano - Jan Floder (1738 - 1773):
Ave maris stella ex Es
P. Damasus a S. Hieronymo - Antonín Brosmann (1731 - 1798):
Ave Regina I-V (in a, B, C, g, Es)
Soubor má pohyblivý počet členů podle provozovaných skladeb. V největším obsazení dosahuje velikosti komorního orchestru a komorního sboru. Pro jeho vokalisty je příznačné používání rovného hlasu s přirozenou barvou nezatíženou vibrátem a jinými operními zvyklostmi. Pro interpretaci barokní hudby používá kopií dobových nástrojů. V posledních letech se věnuje scénickému provádění barokních i soudobých kantát, oratorií a oper. Uměleckým vedoucím je dirigent, vokalista a hráč na smyčcové nástroje, muzikolog Tomáš Hanzlík, který vystudoval hudební výchovu a muzikologii na Universitě Palackého v Olomouci. Vybudoval Ensemble Damián a založil olomoucký festival Baroko.
„V koncertní síni není dobrých míst - hudba je slyšet všude“.

 

Ozvěny Brosmannova díla v podání souboru Ensemble Damián.

     V neděli 20.října si opět milovníci krásné hudby vyšetřili čas, aby zavítali do kostela Navštívení P.Marie v Bílé Vodě a strávili pěkné chvíle poslechem souboru Ensemble Damián.Soubor dychtivé posluchače nezklamal, svědčily i zaplněné lavice v kostele.

     Za povšimnutí však stojí  také samotná osobnost  Antonína Jana Nepomuka Brosmanna (1731 - 1798), jehož jméno nese celý festival.

     "V letech 1762 – 67 působil Brosmann potřetí v Bílé Vodě. Až v posledním roce však zastával vedle řady funkcí (profesor filozofie, prefekt škol, zpovědník, revize pokladny…) také post ředitele kůru a regenta hudebního semináře.     

     Brosmann je autorem více než 100 chrámových skladeb (často značně rozsáhlých), ale prameny uvádějí i světská díla. Nedochované oratorium Tageszeiten (Denní doby) na text německého básníka Fr. Viléma Zachariä (1726 – 1770), nebo torzo kantáty Zur Zeit des Türken Krieges (1790) jsou jistě jen částí velkých ztrát. Podobný osud bohužel potkal i Brosmannovy teoretické traktáty: De methodo instituendi in cantuDe directione musicaeDe regulis CompositionisAnleitung zu allen Instrumenten a Zeichnungen der Instrumente. Mezi množstvím Brosmannových žáků najdeme skladatele Gottfrieda Riegra (1764 – 1855), který ve svých memoárech vzpomíná na dva roky výuky kontrapunktu v Bílé Vodě (1784 – 85). Této stručné, ale obsažné výuce Riegr vděčí za vše, čeho v hudbě dosáhl. Od něho pochází vzpomínka, že Brosmann nejraději sedával v zahradní besídce a ustavičně komponoval. K tomu se pojí i poněkud kuriózní zpráva d´Evertova, podle které Brosmanna „často našli sedět na zemi a psát noty, protože hudba bylo jeho nejmilejší zábavou“.

     Cílem festivalu je proto vracet se  ke kulturním kořenům obce a snažit se o to, aby se krásná hudba vrátila do míst, kde kdysi vznikala.

     To vše by nebylo možné bez podpory Olomouckého kraje, obce Bílá Voda, SMOJ a místních sponzorů i soukromých osob, kterým patří poděkování.

     Zvláštní poděkování patří IKV v Bílé Vodě, jehož obyvatelé a pracovníci uklidili kostel po vymalování, aby koncert mohl v tomto krásném chrámě být.

LíJah.

Datum vložení: 21. 4. 2016 0:19
Datum poslední aktualizace: 21. 4. 2016 0:20
Autor: Správce Webu

Obec

Interaktivní mapa

mapa

Odkazy

Aplikace Google Playhttps://unita.charita.cz/wp-content/uploads/logo-unita-bila-e1616433714400.png2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 11 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 18/11 °C
sobota 15. 6. zataženo 20/10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 22/11 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Obec Bílá Voda